Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Hatice ARASAN – Biyografi

  Hatice ARASAN; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Özgül Öğrenme Güçlüğü gibi sıkıntıların görülme sıklığının artış gösterdiği günümüz koşullarında geleceğimizin temsilcisi ve emaneti olan çocukların gelişimine, değişimine destek olmak ve onların zorlandığı, sıkıntı yaşadığı durumlarda onlara yardımcı olabilmek amacıyla çocuk psikolojisi alanıyla ilgilenmektedir. Ancak çocuk denince çocuğu tek bir birey gibi tek başına; ailesinden, ebeveynlerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü çocuklar ailelerinden öğrendiklerini, duyduklarını ve gördüklerini günlük hayatta uygulamaktadır. Bu yüzden  aile içi dinamiği yüksek tutabilmek, eşler arasındaki sorunların çözümlenmesine destek olmak ve ailedeki her bireylerin bütün olarak birlikteliğini korumak da ilgilendiği alanlar içerisindedir. Öğrenmenin hayat boyunca devam etmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden öğrenilen yeni bilgiler ve değişen dünya karşısında kendisini yenilemek ve geliştirmek adına aşağıda belirtilen resmi eğitimleri tamamlamıştır. Mesleki gelişimine destek olması adına eğitim almaya ve  öğrenim görmeye de devam etmektedir.

  Psikolog Hatice Arasan Lisans eğitimini Üniversitede yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ilgi alanları ve sahip olduğu beceriler doğrultusunda kendine uygun olan ve benimseyecebileceği mesleğin psikologluk olduğunu düşünerek bu yönde başarılı olmak adına ilerlemektedir. Eğitim hayatı boyunca Huzurevleri, Lösev ve Alzheimer Derneği’nde sosyal sorumluluk adına birçok etkinlikte yer almıştır. Türk Psikoloji Öğrencileri Grubu’nda aktif rol almış olup kongre düzenlemiş, sempozyum gibi akademik etkinliklere katılmış ve ilkokul öğrencilerine gönüllü olarak mahremiyet eğitimi vermiştir. Araştırma grubuyla beraber iki bilimsel araştırma yapmış ve bunların poster sunumlarını gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak da rehabilitasyon merkezinde ve Sport Center Academy’de stajlarını tamamlamıştır.

  Hocamız Adana’da Adana Dikkat Geliştirme Merkezi bünyesinde psikolog olarak görev yapmaktadır. Girişimcilik adına çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Aynı zamanda da World Human Relief (WHR) gönüllüsü olarak travma mağduru kişiler adına yürütülen çalışmalara destek olmaktadır. Hocamız 1997 Adana doğumlu olup Adana’da yaşamaktadır. 

ALDIĞIM RESMİ EĞİTİMLER:

 1. Aile Danışmanlığı
 2. Oyun Terapisi
 3. Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 4. Spor Yöneticiliği ve Etkinlik Pazarlama
 5. İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı ve Uyum
 6. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 7. Attentioner Uygulayıcı Eğitimi
 8. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI) Uygulayıcı Eğitimi
 9. Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi
 10. Çocuk Resim Analizleri ve Psikolojik Yorumu Uygulayıcı Eğitimi
 11. CAPS Eğitimi
 12. Gevşeme Egzersizi Atölye Çalışması
 13. Temel Yoga ve Nefes Eğitimi
 14. Sosyal Fobiyle Çalışma
 15. Sanat Terapisi ve Öfke Kontrolü
 16. İnsanları Tanıma Yöntemleri ve Zihin
 17. Düşünsel Gelecek Tasarımı ve Başarı
 18. Problem Çözme Teknikleri ve Düşünce Gücü
 19. Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği
 20. Motivasyon ve Yönetim Teknikleri
 21. İyi Hissetmeyi Seç
 22. Sosyal Mühendislik
 23. Etkili İletişim ve Beden Dili
 24. CV Hazırlama Teknikleri
 25. Geleneksel Girişimcilik Eğitimi
 26. İleri Girişimcilik Eğitimi
 27. Zaman Yönetimi
 28. Alzheimer Eğitim Kampı