Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Terapi Hizmetleri

Psikoterapi planı, kişinin sorununun kendine özgü doğasına, kişinin ihtiyaçlarına, kişilik özelliklerine ve taleplerine göre şekillendirilir. Yine de genel bir terapi sürecinin üç aşamadan oluştuğu söylenebilir.
İlk aşama, kişinin yaşamında bir kriz veya acil çözüm bekleyen bir konu olduğu durumlarda, bu konunun çözülmesi ya da kontrol altına alınması aşamasıdır. Bu nedenle öncelikle ‘Krize MüdahaleProblem Çözme ve Başa Çıkma Stratejileri’ gibi müdahalelerle başlanır.
İkinci aşama, kişinin yaşadığı sorunun altında yatan ‘duygu, düşünce ve davranış’ kalıplarının tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, kişinin işlevlerini bozan, olumsuz duygular ortaya çıkaran ve çözüm yollarının önünü tıkayan düşünme yapılarını keşfetmesine çalışılır. Bilişsel yeniden yapılandırma olarak adlandırılan bu sürecin sonunda kişinin daha rasyonel, işlevsel ve gerçekçi düşünme tarzı geliştirmesi üzerinde durulur. Bu değişim, kişinin daha sağlıklı duygular yaşamasına ve daha işlevsel davranışlar sergilemesine yol açar. Bu aşamada genellikle ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’yönteminden faydalanılır.

Üçüncü aşamada, kişinin işlevsel olmayan ‘duygu, düşünce ve davranış’ tarzının altında yatan kişilik yapıları (şemalar, dinamikler) ele alınır. Bu aşamada amaç, kişinin geçmiş yaşantıları dolayısıyla kazanmış olduğu “şemalarını” tespit etmesi, bu şemalarla başa çıkmak için kullandığı “stratejileri” saptaması ve bunların yaşadığı sorundaki payını keşfetmesidir. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında şemaların kökenleri olan erken çocukluk yaşantıları yeniden ele alınır, bu yaşantı anılarının ve şemaların terapi sürecinde sağlıklı olarak düzeltilebileceği yaşantısal çalışmalar yapılır. Bu aşamada, uzmanımızın eğitimine göre ‘Şema Terapi’ ya da ‘Psikodinamik Terapi‘ yöntemleri kullanılır.

Uzman Psikolog ve Aile Danışmanlarından Randevu Almak İçin

0544 204 61 82 ve 0322 234 9 234