Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

WISC-4 Zeka Testi

WISC-4 çocukların kendi yaş grubu içerisinde beceri düzeylerini ve sadece çocuk içinde güçlü alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgiler verir. WISC-4 içeriğinde 10 temel test ve gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere 5 yedek alt test bulunmaktadır. Alt testler birçok alan hakkında bilgiler içermekte ve aileye veya talep edilen kuruma çocuğun durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Uygulanma süresi 1,5 saat civarında sürmektedir. Bir çocuğa uygulanan test sonrası en az üzerinden 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulama yapılabilmektedir. Merkezimizde çocukların test sonuçları saklanmakta ve bir öncekiyle karşılaştırılarak aileye gelişim gösteren alanlarla ilgili detaylı bilgi verilmektedir.

Test sonuçları puan bilgisi verilerek değil, ailelere veya talep edilen kuruma gelişmiş alanlar veya geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili bilgiler rapor edilerek verilir. Aile, test öncesi ve sonrası gerekli görüşmeler için bir kez seansa davet edilir. İlk seans çocukla ilgili bilgileri alma seansı ve test sonrası seans ise test ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla planlanmıştır.

WISC-4 testi sonuçları ile çocukların özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı, okul başarısının nasıl arttırılabileceği, zayıf yanların hangi egzersizlerle nasıl artışlar gösterebileceği, gelişim için uygulanabilecek yöntemler ve materyaller hakkında bilgilendirmeler ve çocuğun hangi alanları seçer ise daha başarılı olabileceği aile ile görüşülen test sonrası seansta aileye aktarılır. Geliştirici ve destekleyici bütün aktiviteler liste halinde veya sözel olarak aileye verilir.