Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Adana Psikolog Ücretleri

adana psikolog ücretleri ne kadar, psikolog ücretleri, seans ücretleri ne kadar

Adana Psikolog Ücretleri

PSİKOLOJİ NEDİR? PSİKOLOG KİMDİR? NE İŞ YAPAR?  PSİKOTERAPİST KİME DENİR?

2021 PSİKOTERAPİ ÜCRETLERİ NEDİR?

Adana’ da pek çok kişi tarafından tam olarak ne iş yaptığı bilinmeyen psikologlarla ilgili bu yazıda ‘Psikolog nedir?’, ‘Psikolog ne iş yapar?’ gibi merak edilenleri açıklayalım.

Psikolog nedir? İnsanların psikologluk ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Günümüzde psikolog mesleği, terapi artık merak edilen kavramlar. Buna rağmen hala bu meslek tanımını, ne iş yaptığını, hangi amaçlara hizmet ettiğini bilmeyenlerin ve/ veya kulaktan dolma bilgilerle önyargılı olanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Maalesef bu önyargılar ile – nitekim psikologluk ‘deli doktoru’ olarak değerlendirilmekte- psikoloğa gitmekten çekinen, ‘ben deli değilim’ diyerek etiketlenmekten endişelenen çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu yazıyı okurken psikolojik destek almakla ilgili bir veya birden fazla önyargıyla farkında olmadan baş etmeye çalıştığınızı bile fark edebilirsiniz…

Bilimsel olarak tanım yapacak olursak, psikoloji ‘ruh bilimi’, psikoloğu da ‘ruh bilimci’ olarak tanımlayabiliriz. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı, psikolog da bu bilimi yapan kişidir. Bu tanımlardaki ‘ruh’ mistik veya dini anlamdaki kavram değil; insan beyin ve sinir sisteminin işleyişidir.

Psikolog, üniversitelerin Psikoloji Bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış kişilere verilen mesleki unvandır. Psikologlar sahada psikolojik destek veren her kurum ve kuruluşta aynı unvan ve çeşitli alanlarda (klinik, cezaevi, hastane, adliye, adli tıp, okul ya da fabrika vb.) görev yapmaktadırlar.

Peki psikologların görev ve sorumlulukları nelerdir?

Psikologların görev ve sorumlulukları:

  • İnsan ve hayvan davranışlarını inceler, sebeplerini araştırır.
  • İnsanların düşünce biçimlerini, tepkilerini, duygularını ve bunların kaynaklarını inceler.
  • Değerlendirme araçlarını (ölçekler, testler) kullanarak sorun veya sorunların kaynağını çözümlemeye çalışır.
  • Ruhsal sorun yaşayan kişilerle görüşmeler yapar, sorunların altında yatan sebeplerine dair hipotezler oluşturur.
  • Oluşan bu hipotezler sonucunda uygun bir destek planı hazırlar, amaca yönelik teknikler kullanır.
  • Danışanlara sorunları hakkında farkındalık kazandırmaya çalışır.
  • Bir psikolog, danışanlarının kendisine anlattığı olay ve durumları, adli vaka olarak adlandırılanlar hariç, kimseyle paylaşmaz.

 

Pek çok alt dalı bulunan psikoloji biliminin yüksek lisans programını tamamlayan psikologlar, tamamladıkları yüksek lisans programı dalında uzman unvanı alırlar. Psikologlar aldıkları eğitimler, tamamladıkları kurslar, lisans üstü eğitimler, süpervizyonlar neticesinde ‘Psikoterapist’ olabilirler. Terapi süreci için özellikle süpervizyonun tamamlanmış olması gerekmektedir.

Psikiyatrist ile Psikolog birbirinden farklı fakat koordineli çalışması gereken iki meslek grubudur. Psikiyatrist, tıp lisansını tamamlayıp psikiyatride uzmanlaşmış tıp doktorudur, reçete yazma yetkinliği bulunmaktadır. Psikologlar ise eğitimini aldıkları çeşitli yöntem ve tekniklerle ilaçsız, konuşarak (terapi seansları) ile psikolojik destek sağlamaktadır. Bazı vakalarda ilaç ve terapi birlikteliği daha kısa süreli sonuç sağladığından psikiyatristler ve psikologlar koordineli çalışarak birey- toplum ruh sağlığına omu omuza katkı sağlamaktadırlar.

Psikologlar, aldıkları eğitim ve uzmanlık alanlarına göre; bireysel, çift, aile, çocuk, ergen danışmanlık hizmeti vererek, insan ruh sağlığının iyilik halinin sürekliliğini, yaşam kalitesinin oluşturulmasını sağlayacak desteği vermektedir. Bu desteğe ihtiyaç duyanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de terapi- seans ücretlerinin ne kadar olduğudur. Günümüz koşullarında psikolojik sağlamlığın etmenlerinden bir tanesinin maddi imkanlar olduğu düşünülürse bu soru kaçınılmaz olmaktadır.

Adana 2021 Psikolog (seans- terapi) ücretleri, bakanlığa bağlı özel danışmanlık merkezlerinde alt limiti bakanlığın belirlediği miktarda olmaktadır. Bakanlığa bağlı kurumlarda alt limit 185 TL+ KDV ile 410 TL+ KDV olarak belirlenen ücretler alınmaktadır. Bazı kurumlarda 300 TL , bazılarında 450 TL olarak belirlenen seans ücreti, kurumumuz ADANA ÖZEL KARİYER AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ’ nde 250 TL olarak belirlenmiştir.

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi, bireylerin yaşam kalitesini arttırmak, psikolojik iyilik halini sağlamak, yaşanan bir çok probleme çözüm bulmak, sorunlara farkındalık oluşturmak, yaşantıları anlamlandırabilmek amacıyla destek verilen tedavi sürecidir. Bazı zamanlarda ilaç tedavisi destekli, bazen de ilaca ihtiyaç duyulmadan yürütülen psikolojik destek sürecidir.

Terapi süreci, uzman psikologlar tarafından danışanın ihtiyaç duyduğu teknik ve yöntemlerle yürütülür. Psikoterapi, psikolojik destek almaya karar veren birçok danışanın en önemli handikapı, terapistin/psikoloğun sihirli bir değneğe sahip olabileceği düşüncesidir. Nitekim tek seansta iyilik halini sağlamayı, problemlere çözüm bulmayı beklemektedirler. Oysa terapi bir süreçtir ve insan psikolojisi, davranışları, iyilik halini sağlayabilmek adına dikkatle incelenmeli, değerlendirilmelidir.

Ruh sağlığı, fiziksel(bedensel) sağlığımız kadar önemlidir ve korunması sağlamlığın devamının sağlanması uzmanlar tarafından uygulanacak terapilerle mümkündür.

“Psikoloğa ihtiyacım yok, ben kendi problemimi hallederim.” düşüncesinin çoğu zaman özellikle yaşam kalitesinin düştüğü durumlarda, “dişimi kendim çekerim diş hekimine ihtiyacım yok” düşüncesinden farkı yoktur.

Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünü koruyabilmek için psikoterapi günümüzde birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu süreçtir. Yaşam kalitesini artırmak, kendini tanımak, yaşantıları anlamlandırmak, problemleri çözümleyerek daha sağlıklı ilerleyebilmek için terapiye duyulan ihtiyaç yok sayılmamalıdır. Psikologlar günlük yaşamın getirdiği sıkıntıların, insan ruhunu derinden etkileyen durumların hissedildiği zaman güvenle başvurulabilecek meslek elemanlarıdır.

Adana’da Özel Kariyer Aile Danışmanlık Merkezi olarak psikoterapi hizmetimizle, sizlerin psikolojik sağlamlığınızı, psikolojik iyilik halinizi önemsiyor; sorunlarla başa çıkma becerilerinizi geliştirerek yaşam kalitenizi artırmayı hedefliyoruz.

Sağlıklı Günler Dileriz…
Psikolog Eda GÖREVİN