Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

ÇOCUĞUM İLKOKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI?

çocuğum okula hazır mı

ÇOCUĞUM İLKOKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI?

ÇOCUĞUM İLKOKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI?

           Çocuğum kaç yaşında ilkokula başlamalı? İlkokula başlamaya uygun mu? İlkokula başlamak için yeterli gelişimi sağladı mı? Hangi çocuklar ilkokula başlamalıdır? Çocuğumunokula hazır olduğunu nasıl anlayabilirim? Çocuğumun okula hazır olup olamadığını anlamak için kimden yardım almalıyım? Okul olgunluğunu nasıl anlaşılır? Kısaca çocuğum okula hazır mı değil mi? Gibi sorularınızın cevabınızı uzman pedagog a sorduk. Uzman Pedagog roprtajımızda okul olgunlugu ile çok önemli noktalara değindi.

 

          Okulların bitmesine çok az kaldığı bu sürede tüm anne babalardan duyduğum en sık soruları sizlere ifade etmeye çalışacağız. Tüm anne babalar çocukları için her şeyin en iyisini düşünür. Çocuklarınızın eğitim hayatı siz aileler için olmazsa olmazlar içerisinde yer alıyor. İlkokula başlama yaşı, okula hazır olup olmadığı, çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun takvim yaşından daha çok içinde bulunduğu gelişim dönemi ile çocuğunuzun kazandığı becerilerle ilgilidir.

 

     Adana aile danışmanlık merkezi olarak hem siz hem de çocuklarınız için en stresli dönemlerden biri olan ilkokula başlama aşamasında uzman pedagog sizin yanınızda bulunmaktayız. Çocuklarınızın okula başlama surecinde kafanıza takılan tüm sorularınızın cevaplarını uzman pedagogumuzdan alabilirsiniz. İlkokul olgunluk düzeyi ve ilkokula başlama kararı verirken anaokulu öğretmeninin görüşleri, aileler ve bilimsel psikolojik testlerin verileri doğrultusunda çocuğunuzun okula başlaması ile ilgili en doğru kararı vermenizi sağlamaya çalışacağız.

 

Çocuğumuzun okula başlayabilmesi için, bilişsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişiminin hazır olması gerekmektedir. Çocukların, bilimsel araştırmalarla belirlenmiş davranışları belli yaşlarda yapması beklenir. Bu davranışlar; ilk birkaç yaşta belirgin bir şekilde çoğu çocukta aynı ilerlemekteyken, yaş ilerledikçe ay bazında farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu farklılıkların oluşmasında çeşitli etkenler rol oynayabilmektedir; aile yapısı, aile tutumu, çocuğun geçirdiği hastalıklar, sosyal çevre vb. gibi. Bundan dolayı burada dikkat etmemiz gereken nokta; her çocuğun özel olduğu ayrıca her çocuğun gelişiminin farklı olabileceğidir.

 

Okul olgunluğu; çocuğun okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması, okul eğitimini başaracak gelişimsel düzeyine gelmesidir. Çocuğun okula başlama yaşı, olgunluğu ile paralel olmalıdır.

 

Çocukların ilkokula başlaması için biyolojik yası yeterli değildir. Okula başlaması uygun olmayan bir süreçte çocuğun okula başlaması kaygı bozuklukları, okul başarısızlığı, okul fobisi, kendine güven problemleri başta olmak üzere birçok davranış problemlerinin ortaya çıkmasına sebep verebilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için bu süreçte sizlerde psikologlarımızdan destek alabilirsiniz. Adana’da okul olgunluğu ölçeği gelişim testleri, zeka testleri, metropolitan okul olgunluğunu ölçeğini adana’ da Adana aile danışmanlık merkezinden randevu alarak uygulatabilirsiniz.

 

Çocuğunuz İlkokula başlayabilmesi aşağıdaki becerileri kazanmış olması gerekir.  Bu beceriler;

  • Öz bakım becerileri
  • Sosyal- duygusal gelişim
  • İnce motor -küçük kasların motor gelişim
  • Kaba motor- büyük kasların motor gelişimi
  • Bilişsel Gelişim
  • Algılama gelişimi
  • Dil gelişimi
  • Kavram gelişimi olarak sıralanabilir.

 

Çocuğunuzun tüm bu alanlarda gelişiminin uzman pedagog tarafından kapsamlı test ve ölçekler ile değerlendirilmesi için kliniğimize başvurabilirsiniz.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Uygulaması

Metropolitan okul olgunluğu Testi sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

 

Metropolitan okul olgunluğu ölçeği 6 alttesten ve 100 maddeden oluşmaktadır.Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983). Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır.

 

Adana ‘da metropolitan okul olgunluğu testi yaptırmak için randevu alınız.

 

Ankara Gelişim Testi Uygulaması

 

       Uzman pedagog tarafından yapılan testte anne babalarında bulunması da gereklidir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

 

Adana’da Ankara gelişim testi yaptırmak için randevu alınız.

 

Wısc-R Zeka Testi Uygulaması

Zeka testleri; çocuğunuzun bilişsel işlev, zeka yasızeka seviyesi ve zeka türleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz. Bu konuda Adana Aile Terapi Merkeziwısch-r zekâ testi gibi bir çok bilimsel zeka testinden faydalanmaktadır. Sizlere daha iyi sonuçlar verebilmek için eşdeğer zeka testleri de uygulanmaktadır.
      WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygundur. Bireysel olarak uygulanır. 1-1,5 saat kadar sürmektedir.

Adana’da wısc-r Zeka Testi Yaptırmak için randevu alınız.

 

Sizlerde çocuğunuzun okula başlayıp başlamayacağı, okul başarısı ve gelişim ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak için uzman pedagog’tan randevu alınız.

 

Çocuğum İlkokula Hazır mı?

Çocuğumun ilkokula hazır olduğunu nasıl anlarım?

 

ÖZEL KARİYER AİLE DANIŞMA MERKEZİ

MUTLAKA RANDEVU ALINIZ:

 0544 204 61 82 ve 0322 234 9 234