Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

SAPLANTILI DÜŞÜNCELERİMİZ, TAKINTILI DAVRANIŞLARIMIZ (OKB)

indir (1)

SAPLANTILI DÜŞÜNCELERİMİZ, TAKINTILI DAVRANIŞLARIMIZ (OKB)

              SAPLANTILI DÜŞÜNCELERİMİZ, TAKINTILI DAVRANIŞLARIMIZ (OKB)

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK 
– Elinin temiz olduğunu bildiği halde çok sık el yıkamak

– Temiz olduğunu bildiği halde çok sık yıkanmak ya da banyoda uzun süre kalmak

– Eli kirlenecek düşüncesiyle tokalaşmamak

– Sevilen birini kaybedeceği korkusu

– Sevilen birine zarar gelme korkusu

– Saymak, sürekli tekrar etmek

– Defalarca kelime ve cümleleri art arda tekrar etme isteği veya davranışı

– Defalarca kapı, ocak, priz, pencere kontrolü

– Defalarca plaka, mağaza isimleri, levha okuma davranışı

– Sorduğu sorulara verilen cevaplara ikna olamama vb. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) obsesyonlar istem – irade dışı düşünce, dürtü veya görüntülerdir. 

        Obsesif kişiler genellikle saplantılı bir şekilde devam eden düşünce ve dürtülerini genellikle görmezden gelmeyi bastırmayı ya da herhangi bir başka düşünce ve davranışlarla pasifize etmeyi etkisiz hale getirmeyi denerler. 

  

              Obsesyon, kişinin saçma, mantıksız olduğunu bildiği halde bir türlü içinden atamadığı duygu ve düşüncelerdir. Kompulsiyon ise, saplantılı düşüncelerin (obsesyonların) davranışa dönüşmesidir. 


Yani ; Obsesyon (saplantı)

            Kompulsiyon (zorlantı)

Obsesif Kompulsif bozukluğa sahip olan kişiler, konrtol altında tutamadıkları düşüncelerini, korkularını, duygularını saplantılı yaşarlar ve bu durum hem kendilerini hem de sosyal çevrelerini son derece rahatsız eder. 

              Obsesif kompulsif bozukluk gösteren kişiler zihinlerindeki zorunluluk olarak gördükleri ve takıntı, saplantı haline getirdikleri düşüncelerini önlemek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kendilerine rutin belirlerler ya da saplantılı düşünceler zorlantı olarak rutinleşir. 

Obsesif Kompulsif bozukluğa (OKB) neden olarak biyolojik ve çevresel faktörler gösterilmektedir. 

         OKB’ye neden olan biyolojik faktörler 

                      Vücudumuzun normal işleyişinde beyindeki milyarlarca nöron (sinir hücresi) birbirleriyle iletişim kurar. Nöronlar elektriksel sinyallerle haberleşir. Nörotransmiterler adı verilen özel kimyasallar, elektriksel mesajların nörondan nöronlara taşınmasına yardımcı olurlar. 

               Obsesif kompulsif bozukluk durumunda beynin belirli bölümlerinde aşırı aktivite bulunur. Kişi obsesif kompulsif belirtilerini yaşadığında beyin daha da aktifleşir. 

                      OKB’ye neden olan çevresel faktörler

– Taciz

– Fiziksel şiddet

– Ekonomik ihmal

– Temel ihtiyaçların yeterli ve zamanında karşılanmaması

– Psikolojik istismar

– Ekonomik ihmal

– Yaşam durumundaki değişiklikler

– Çocukluk dönemi olumsuz yaşantılar

– Sevilen birinin kaybı

– Hastalık

– İş – okul – sosyal çevre ile ilgili değişiklikler

– İlişki sorunları ve bundan doğan kaygı ve endişe hali 
 

                 Obsesif Kompulsif bozukluk hem saplantı (obsesyon) hem de kişinin kendini zorlamasını (kompulsiyon) içerir. Fakat sadece obsesyon belirtilerinin olması da mümkündür. 

     OKB gösteren kişilerde takıntıların ve zorlamaların aşırı olduğu kolaylıkla fark edilebilir. 

ÖRNEĞİN : Önlem ve güvenlik amaçlı yatmadan önce kapı kontrolü yapmak kapıyı kilitlemek normal bir davranışken kapıyı kapattığınızı, kilitlediğinizi bildiğiniz halde yatağınızdan defalarca kalkıp kapıyı kilitledim mi? Kilitlemedim mi? diyerek kapı kontrolü yapmak (OKB) saplantı ve zorlantıdır. 

ÖRN ; El yıkamak, temizlik ve hijyen açısından önemlidir fakat arka arkaya elinizin temiz olduğunu bildiğiniz halde çok sık el yıkamak (OKB) saplantı ve zorlantıdır.

         Makalemin başında da belirttiğim gibi OKB gösteren kişiler saplantılı, takıntılı düşüncelerini, endişelerini kontrol etmeye yönelik ritüeller belirlerler. Fakat kontrol etme çabaları düzeltmek istediği soruna gerçek bir çözüm değildir.

     OKB gösteren kişiler tüm takıntılı düşüncelerini görmezden gelip kurtulmaya çalışırken çözüm yolu gerçekçi, mantıklı ve probleme uygun değilse kişi daha da zorda kalabilir ve aynı zamanda OKB kendini tekrar eder. 

     OKB küçük yaşlarda başlar, belirtiler tüm yaşam boyunca değişiklik gösterebilir. 

   Kişi aynı zamanda uyaransız ve stresli olduğunda da OKB artar. 

                 Sizlerde saplantılı düşüncelerinizden ve zorlantı olan takıntılı davranışlarınızlarınız ile baş etmekte zorlanıyorsanız profestonel destek alabilirsiniz.

Makale Yazarı

Uzman Psikolog : Derya SEYDİOĞLU 
Uzmanımızdan randevu almak için arayınız: 0322 234 9 234 ve 0544 204 61 82