Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Geniş Aile, Dar Aile, Çekirdek Aile

Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir

Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Geniş Aile, Dar Aile, Çekirdek Aile

Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Aile türleri ve çeşitleri nelerdir diye merak ediyor olabilirsiniz. Aile tür ve çeşit olarak, Geniş aile, Dar aile, Çekirdek aile olarak üçe ayrılır. Makalemizde ailenin üç adet tür ve çeşitlerini inceleyeceğiz.

Geniş Aile Nedir?

Antik çağlarda evrensel olan bu aile formu, Çin, Hindistan ve Japonya’da görülmektedir. Bugün bile köy ve kasabalarda yaşayan birçok insan, babalarının eşleri, bekâr kızları ve oğulları, oğullarının eşleri ve çocukları üzerinde tam yetkiye sahiptir. Roma İmparatorluğu, babanın aile üzerinde mutlak hâkimiyete sahip olduğunu göstermektedir. Eski Romalılar arasında tüm aile, en yüksek biçimini Latince “patria polestas”, yani “babanın egemenliği” olan babanın otoritesi altındaydı. Bu dönemde ailenin reisi olan baba, aile bireylerinin özel hayatını mutlu da edebilir, mutsuz da edebilir. Örneğin, oğlunuzla istediğiniz kızı evlendirebilir, kızınızı istediğiniz herhangi biriyle evlendirebilir ve hatta evli kızları ve oğullarını kocalarından ve karılarından ayırabilirsiniz. Çocuklarını başka bir aileye evlat edinebilir veya isterse satabilir (Çabuk, 2011).

Dar Aile Nedir?

Ortaçağda özellikle büyük şehirlerde büyük ataerkil ailelerin yerini daha küçük ailelere bırakmıştır. Bu aile karı koca, evlenmemiş çocuklar, anne veya baba ve akrabalardan oluşur. Bu dönemde ekonomik faktörler duygusal olanlardan daha önemlidir ve evlilikler sona erer. Bu aile tipine bir örnek, 15. yüzyılda İngiliz aristokrasisi ve toprak sahipleri gibi varlıklı sınıfların evlilikleridir. Evlilik öncelikle ticari bir sözleşmedir. Toplum, hiçbir kızın belirli bir süre kocasız kalmamasını talep etti. Belli bir yaştaki bir kızla evlenmek bir gelenek ve yasal bir zorunluluktu. Zengin olsun fakir olsun bir kadın evlendiğinde sadece ev işlerinden sorumluydu. Bu dönemde yetişkinlerin çocuklarına olan ilgileri oldukça resmi ve soğuktu. Çocukların kendi hakları yoktu. Çocuklar sadece nesneler gibi babalarının emirlerine itaat ederlerdi. Çocuklar babanızındı; Onları dilediği gibi kendisi için en uygun ve faydalı olan şekilde yetiştirir. Ancak aile, ebeveynler için bir müzakere meselesiydi. Kızlarını mümkün olan en yüksek fiyata satmak her ailenin talip olduğu bir durumdu. Kızların kiminle evlenmesi gerektiği konusunda kamuoyu yoktur (Çabuk, 2011).

Çekirdek Aile Nedir?

Ekonomik koşullar ve sanayi devrimi, dar ailenin dönüşümüne ve modern çekirdek ailenin ortaya çıkmasına neden oldu. Büyük şehirlerdeki fabrikalarda ve diğer işyerlerinde kolaylıkla iş bulabilen gençlerin ekonomik bağımsızlık kazanmaları nedeniyle, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki otoritesi giderek zayıflamaktadır. Sonuç olarak, gençler evlenmenin yanı sıra kendi eşlerini seçiyor ve ayrı evler inşa ediyorlardı. Modern çekirdek ailenin temel özellikleri şunlardır (Dündar, 2018):

– Arkadaşlık temelinde hayat arkadaşı seçme özgürlüğü,

– Genç çiftlerin evlendikten sonra ikili ilişkilere girmemeleri,

– Karı koca eşitliğinin onaylanması;

— Bir ailede kocalar, eşler ve belli bir yaştaki çocuklar bir araya gelerek her konuyu tartışır ve bir karara varır.

Aile kavramını, tanımını ve tarihsel gelişimini verdikten sonra Türkiye’de ailenin yapısını ve gelişimini ele almak gerekir.