Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Ailenin Tanımı, Aile Nedir?

aile nedir aile tanımı

Ailenin Tanımı, Aile Nedir?

Ailenin Tanımı

 

Aile, bireylerin dünyaya gelmeleri ile birlikte doğal bir zorunluluk olarak mensup oldukları sosyal bir birlikteliktir. Ailenin en önemli işlevlerinden birisi olan toplumsallaştırma işlevi ile bireyler, içerisinde yaşadıkları toplumun değerlerini, doğru – yanlış ayrımlarını öğrenmektedir. Bireyler içinde bulundukları grubun dilini konuştukça; O da grubunun düşündüğü gibi düşünüyor. Dolayısıyla zihinsel bir eylemde bulunan birey, içinde bulunduğu sosyal çevreden, toplumdan ve kültürden soyutlanmış değildir. Bireyler sosyal hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygun düşünce kalıplarını miras alırlar. Bu nedenle her birey hem içinde bulunulan şartlara hem de toplum içinde yetiştirilmesinin verdiği ön yargılı düşünce ve davranışlara göre şartlandırılmıştır. Bireyin siyasal sosyalleşmesinin en önemli unsuru ailedir. Çocukluktan itibaren ailelerinde bilinçli veya bilinçsiz olarak belirli değerlerle yetiştirilen insanlar, ailelerinden geçen bu değerlere dayalı kişilik ve kişilik gelişiminin farkındadırlar. Bu sebeple de bireylerin siyasi ve ideolojik anlamdaki düşüncelerinde ailenin oldukça büyük bir etkisi bulunmaktadır. Önemli bir toplumsal kurum ve kültürel aktarım aracı olarak ailenin, bireylerin siyasi ve ideolojik anlamdaki düşüncelerinin oluşumunda temel kaynak olduğu söylenebilir. Bu bakımdan aile, aynı veya benzer bir ideolojik görüş etrafında bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir yapı hüviyeti göstermektedir. Aile nedir Ailenin tanımı sorusu aklınıza takıldıysa Aile Nedir? başlığını inceliyelim.

 

Aile Nedir?

 

Aile nedir ailenin tanımı sorusunun cevabı, Geleneksel Türk toplumunda ev ve çocuk annenin sorumluluğunda olmaktadır. Baba ise daha çok evin maddi durumuyla ilgilenmektedir. Toplumlar ekonomik düzen, yönetim, dinsel tutum, gelenek-görenek gibi birçok konularda ayrılık göstermektedir. Bu farklılıklara rağmen, ortak bir noktaları var gibi görünüyor. Ortak bir tema çekirdek aile üyeleridir. Başka bir deyişle, kadınlar, erkekler ve çocuklar. Bunlara ek olarak aile kurumları toplumdan topluma farklılık gösterir ve bu çeşitlilik aile yapısı, biçimi, bölge ve sınıf farklılıklarından kaynaklanmaktadır (Kasapoğlu, 1990). Aile büyükleri ayrılabilir. Geniş aile biçimleri, yani çoklu ailelere genellikle anlatılan toplumsal düzende rastlanır; Az sayıda üyeye sahip dar aileler, sanayi toplumunun emrettiği gibi görünür. Sosyal yapıya bağlı olarak ailedeki bireylerin sorumlulukları değişebilmekte ve iç ilişkileri de etkileyebilmektedir. Aile, tüm sosyal kurumlar gibi, belirli bir sosyal düzenin parçasıdır. Sanki bütünün bir parçasıymış gibi. Tarih boyunca toplumsal düzen dramatik değişimlere uğramış ve buna bağlı olarak aile kurumu da değişmiştir. Kısacası aile incelemesine öncelikle tarihsel bir ürün olarak bakılmalı ve buna bağlı olarak nasıl bir değişime uğramıştır. Bu değişimleri yönlendiren en önemli faktör sos yo-ekonomik düzendir. Aile kelimesi, ev kölesi anlamına gelen Latince famulus’tan gelir. “Familia”, bir efendinin altındaki kölelerin toplamı; başka bir anlamı da kayınpeder ve kayınpederdir. Başka bir kaynakta aile, “insan, eş, baba, anne ve çocuklar arasında belirli bir şekilde şekillenir, topluma hazırlık süreci başlar ve cinsel ilişkilerin belli bir oranda gerçekleşmesi olarak tanımlanır. Belirli bir şekilde düzenlenir. İçtenlik, sıcaklık ve güven ilişkilerinin belirli bir ölçüde kurulduğu ve toplumsal düzene bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin az ya da çok gerçekleştiği sosyal bir kurumdur. Aileyi diğer sosyal gruplardan ayıran, aile denilen dört özellik vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Aile bireyleri genellikle aynı evde ve aynı çatı altında yaşarlar. Bunlara hane denir. Herhangi bir nedenle ayrı yaşıyorlarsa, aynı ailenin üyeleri kendilerini hanenin üyeleri olarak görürler. Aile, aynı yerde yaşayan, tüm işleri birlikte yöneten ve tek bir gelire sahip olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.