Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

ALDATMA

ALDATMA

ALDATMA

Adana’da terapi yapan uzman aile danışmanı ve evlilik terapisti Derya SEYDİOĞLU; Aldatma, Boşanma ve Ailenin mitleriile ilgili yazısı. 

Artık her cepte bir bilgisayarın olduğu ve hızla değişen dünyamızda, kültürün yönde ki değişim ve gelişmelere manevi yönümüz ayak uyduramazken gelenek göreneklere, değerlere bağlılık azalmaktadır. Bu durum toplum içinde ki tüm mekanizma ve yapıları etkilerken aile kurumunu da etkilemiş ve ailede bir dizi değişikliğe neden olmuştur. Özellikle evliliğe ve aileye bakış açıları farklılık göstermekte ve çok faktörlü nedenlerden dolayı aile ve evlilik kurumu hasar almakta, boşanmalar artmaktadır. Önceki aile anlayışındaki ‘’biz’ ’duygusu yerini ‘’ ben ‘’ duygusuna bırakmakta ‘’adanma’’psikolojisinin yerini ‘’bireyselleşme ve kendini gerçekleştirme’’ olgusu devralmaktadır. Evlilik içerisinde bireysel beklentiler gün geçtikçe çoğalarak artmaktadır. İkili ilişkilerde ve evliliklerde bireysel beklentiler (psikolojik, duygusal, cinsel, sosyal ve ekonomik) karşılanmadığında evlilikler ve ilişkiler hasar almakta kimi zaman sonlanmaktadır.

İlişkileri ve evliliği aileyi yıpratan ,dengeleri değiştiren bir çok nedenden biri de ALDATMA ‘dır. Aşağıda türk toplum yapısının kültürel ve aile mitlerinden bazılarını yazdım, bunlar tamamen “mit”(Kuşaktan, kuşağa yayılan, bilinç dışı, gerçek olmayan düşünceler)

*Erkek aldatır fakat döneceği yer evidir!

*Erkeği çok sıkarsan aldatır!

*Çevresel etkenlerden dolayı karımı aldattım!

*Karım böyle olmasaydı aldatır mıydım?

*Tek gecelik ilişki aldatma sayılmaz ki!

*Seni aldatımda aşık mı oldum sanki, ben seni seviyorum ve sana aşığım!

*Kocam beni önemsese bana değer verse kocamı aldatmazdım!

*Duygusal boşluktan dolayı kocamı aldattım!

Zihnimizde öteden beri oluşan mitler, gerek çevresel koşullar gerekse eşle olan ilişkinin ve iletişim kanallarının tıkanması aldatan kadın ya da erkeğin aldatma bahanelerini kendince nedene dönüştürür.

Aldatmanın günümüzde birçok tanımı ve türü olsa da aldatan ve aldatılan eşin aldatma olgusuna verdiği anlam farklılık gösterir.

Aldatma; zihinsel, sosyal, cinsel, duygusal ya da sanal olmak üzere ele alınabilir ve aldatmaya bir sadakat sorunu olarak baktığımızda çiftlerden birinin diğerine gerek zihinsel, gerek cinsel, sosyal ya da duygusal olarak sadakatsiz davranması diyebiliriz.

Aldatma bazı kişilere göre ihanet, kimilerine göre yoğun haz duygusuyla başlayan cinsel ilişki, kimilerine göre kısa bir flört ya da duygusal tatmin olarak tanımlanabilir.

Aldatma karşıt duyguları içinde barındırmakla birlikte, insanın eş zamanda hem güvenlik ihtiyacını karşılama ihtiyacı hem maceracı yaklaşması, hem de güvenilir olana ihtiyaç duyup hem de yeniye özlem duyması ve istekli olmasıdır diyebiliriz.

Aldatmanın tanımı, türü, nedeni ne olursa olsun aldatma çoğu zaman yas ile bir tutulur ya da aldatma kimilerince yastanda daha acı verici ve üzücü olarak nitelendirilir. Aldatma evlilik bağlarını zayıflatır ya da evliliğin sonlanmasına neden olabilir.

İnsanlar için önemsenme ve değer görme ihtiyacı oldukça önemlidir. Eşlerin gerek evliliklerinde gerek sosyal çevrelerinde sürekli birbirini aşağılaması, değersiz ve önemsizleştirmesi eşlerin zamanla birbirlerine saygılarının ve birbirleriyle paylaşımlarının azalmasına yol açar. Buna paralel olarak da aldatan eş kendini iyi, önemli ve değerli hissetmek adına aldatabilir.

Genel olarak aldatma nedenlerine bakacak olursak;

-Kişinin kendi kendini denetleyememesi gerektiği yerde ve gerekli koşullarda HAYIR diyememesi, kendi sınırlarının farkında olamayıp sınırlarını çizememesi,

-Eşler arasında statülerimize uygun rollerimizde denge sağlayamamak bir başka deyişle ev içerisinde rollerden birinin diğerine üstün getirilmesi ya da bir rolün diğerinden fazlaca benimsenmesini örnek verecek olursak; erkeğin kendini mesleki yaşantısına fazlaca kaptırması kadının annelik ya da sosyal yaşantısındaki statüsüne bağlı rollerine öncelik vermesi gibi.

-Zihnimizdeki olması gereken idealize (hayal) edilen evlilik ve eşle yaşanılan evlilik ve eşin uyuşmaması.

-Alkol ve madde kullanımı.

-Evlilik kurumunun öneminin tam anlamıyla anlaşılamaması evlilikte ki görev ve sorumluluklardan kaçmak.

-Evlilik dışı ilişkilerin duygusal ve cinsel doğası.

-Eşler arasındaki yaş farkının çok fazla olması istenilmeden yapılan evlilikler.

-Evlilikte stres yaratan faktörlerin fazlalaşması.

-Eşlerin birbirlerinin kişisel özelliklerini tanımadan evlenmiş olmaları.

Kadının hamilelik ve loğusalık dönemi aynı zamanda kimilerince hamile kadının kutsal sayılması

Hamile kadınla cinselliğin azalması

Çocuğun aileye dahil olmasıyla erkek eşin, karısı tarafından kendini ikinci plana atılmış hissetmesi

Aldatan eşin bulunduğu sosyal çevresinin bu tür ilişkileri teşvik edici konuşma ve davranışları

Eşin çekici gelmemesi ve sürekli aşağılayan bir eşe sahip olma

Kıskançlık yaratıp ilgi çekme isteği

Evlilikte yaşanılan cinsel ilişkinin kalitesi ve türü

Cinsel yaşamda daha fazla doyuma ulaşma isteği

Duygusal boşluk

Aldatan kişinin kişilik dinamikleri

Aldatmanın kadın ve erkek için birçok nedeni olsa da yapılan araştırmalara göre erkekler daha çok cinsel odaklı, kadınlar ise daha çok duygusal odaklı aldatabilmektedir

Aldatmanın duyulmasıyla birlikte evlilik içerisindeki eşler arasında dengeler değişir ve iletişim oldukça zorlaşır.

Kocası tarafından aldatıldığını öğrenen kadın ilk aşamada şok, ikinci aşamada öfke yaşar.

Karısı tarafından aldatıldığını öğrenen erkek ise ilk aşamada öfke, ikinci aşamada şok yaşar.

Aldatılmadan dolayı ilk şokun etkisiyle verilen tepkiler oldukça önemlidir. Aldatan eşte kendini savunmaya alma, kendini haklı çıkarma, eşini suçlama, kaçınma ve pişmanlık duygu ve tepkileri görünür.

Aldatan eşte vicdani rahatsızlık, suçluluk, çatışmada olma, kararsızlık gibi durumlar ortaya çıkar.

Aldatma sonrası aldatan eş kendini daha iyi hissetmek ister. Vicdan rahatlatmak ve kendisiyle iç hesaplaşmadan kurtulmak adına eşinin ya da sevgilisinin hatalarını arayıp bulmaya çalışır. Aldatılan eş hata yaptıkça aldatan eş kendini daha iyi hisseder. Aldatan aldatma nedenini kendi dışında arar ve kendini haklı çıkarmak adına çok sık savunma mekanizmalarına başvurur.

Aldatan eş ‘’ Eşimle mutlu olsam aldatmazdım.’’ ‘’Eşim sürekli ilgisiz, dırdırcı, aşağılayan, bana değer vermeyen biri ‘’ gibi söylemlerde bulunur. Aldatılan eş ise kendine işe yaramaz hisseder, kendini beğenmez ve beğenilmeyen biri olarak hisseder, özgüvenini yitirir, buna bağlı olarak da haksızlığa uğradığını düşünerek ‘’ keşkeleri ‘’ başlar ve bu ‘’keşkeler’’ gittikçe çoğalır. İlk tanışılan günden gelinen noktaya kadar yaşanılanlar aldatılan eşin gözünün önünden film şeridi gibi geçer. Evliliğe harcanan her türlü emek, zaman, fedakârlık, eşe duyulan güven, sevgi aldatılan eşte aldatılma durumuna paralel ‘‘sana değmezmiş‘’ hissini açığa çıkarır.

Aldatılan eş/sevgili aldatanı aldatma girişiminde bulunabilir fakat buradaki amaç görünürde aldatma olsa da öç, intikam alma duygusudur.

Sonuçta aldatmanın tanımı, türü, aldatmanın insanlara göre yorumu ne kadar farklı olursa olsun aldatma kadın içinde erkek içinde çok ağır, incitici bir durumdur.

Aldatmadan duyduğunuz  pişmanlık ve vicdani rahatsızlık duyguları ile başedemiyorsanız, yada aldatılma sonrasında incinen duygularınızla ve ortaya çıkan sornlarla baş etmekte güçlük çekiyorsanız, hocamız Uzman Aile Danışmanı Derya SEYDİOĞLU’ndan aldatma, aldatılma konusu ile ilgili psikolojik destek alabilirsiniz.

                                                                  Uzman Aile Danışmanı
                                                                     Derya SEYDİOĞLU

ADRES:
 Çınarlı
 Mahallesi Atatürk Caddesi Özülkü iş merkezi Kat:14  D:2 – 3  (Özel Adana Hastanesi Üstü) SEYHAN / ADANA                          
       Randevu Almak İçin Arayınız   

0322 234 9 234

          
 0544 204 61  82