Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Bağlanma ve Evlilik Konulu yazım

6196886c45d2a07ffcb24b23

Bağlanma ve Evlilik Konulu yazım


BAĞLANMA VE EVLİLİK

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG MİHRİBAN TAŞPINAR

Bağlanma kavramı bebek ile anne-baba ya da bakım veren arasında gerçekleşen duygusal olarak olumlu ve işlevsel bir ilişkiyi temsil eder. Bağlanmanın temel noktası annenin bebeğine dış dünyayı gözlemleyebileceği güvenli bir alan oluşturmasıdır. Bireyin yaşamında bağlanma sisteminin temel işlevleri şunlardır: Dünyayı tanırken sığınılabilecek güvenli bir liman olma, fiziksel ihtiyaçları karşılama, yaşama ilişkin bir güvenlik duygusu geliştirebilme şansı. Çocuklar bağlanma sistemi sayesinde dışardan gelen olumsuzluklara karşı kendilerini korurlar. Çocuk bakım verenine ulaşmakta problem yaşarsa bağlanma sistemi etkin hale gelir. Burada önemli olan bakım verenin vereceği tepkidir. Bu tepkinin özelliklerine bağlı çocuk ya bakım veren ile yeniden ilişki kurar ya da çocukta kaygı meydana gelir. Tüm bunların sonucunda da çocukta bağlanma stilleri dediğimiz sistem gelişir. 
Çocukluktaki bağlanma stillerini şu şekilde özetlemek mümkündür: Güvenli, güvensiz kaçınmacı ve güvensiz kaygılı. Yetişkin bağlanma stilleri ise birçok açıdan çocukluk bağlanma stilleriyle benzerlik gösterse de bazı açılardan farklıdır. En belirgin farklardan biri yetişkinlerde bağlanma figürü bakım veren yerine akran veya romantik ilişki kurulan partnerdir. Bağlanma stillerinin yetişkinlerin partnerlerine olan davranışları üzerinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. Güvenli bağlanmaya sahip kişilerin yakınlık gösterebilme, problemlerle baş etme gücü gibi özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Yapılan bir araştırmada evliliklerinde sorun yaşadıklarını belirten kadınlar partnerlerine yönelik yüksek kaygı ve kaçınma özellikleri gösterdikleri bulunmuştur. Bireyler bağlanma sistemi özelliklerinden dolayı evlilik öncesi ve sonrasında partnerleriyle problem yaşamaktadırlar.
Yetişkinlerde bağlanma stillerinin değişmeyeceğine dair algı mevcuttur ancak sanılanın aksine kişiler farkındalık oluşturulması ile sağlıklı bir şekilde değişim gösterebilmektedirler.

Siz de bu ve benzeri sebeplerle partnerlerinizle problem yaşıyorsanız ve baş etmekte zorlanıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG MİHRİBAN TAŞPINAR

Bilgi ve Randevu: 0322 234 9 234 ve 0544 204 61 82