Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

EMDR Terapisi Klinik Psikolog Hocamız

emdr nedir emdr tedavisi nasil uygulanir 21899

EMDR Terapisi Klinik Psikolog Hocamız


EMDR Terapisi Klinik Psikolog 

Özel Aile Danışmanlığı Merkezi’nde psikolog olarak çalışmakta ve bireylerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır. 

Özellikle bireylerin geçmişte yaşadıkları travmatik ve acı verici olayların şu anki yaşamlarında ne kadar etkili olduğunu seanslarında gözlemleyen hocamız bu konuda güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olduğu kanıtlanan EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisini kullanmaktadır. Uluslarası sertifikalı EMDR terapisti olan hocamız, EMDR terapisi ile bireylerin yaşadıkları ve etkisinden kurtulamadıkları rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak etkisinden çıkmalarını ve rahatlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EMDR Terapisi Nedir?
Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydederiz. Deneyimlediğimiz her şey; sağ ya da sol beyin küresi tarafından algılandığında beynin diğer yarı küresine iletilere işlenmektedir. EMDR; bazı yaşantılarımızın işlenmeden saklandığını ve problemli davranışlarımızın kökeninde işlenmemiş anılarımızın olduğu görüşünü savunmaktadır. Olumsuz ve travmatik anılar, tıpkı bilgisayara giren virüs gibi, anıların işlenme sürecini bozarlar. Bu anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. Dolayısıyla, olumsuz anı, sadece geçmişte yaşamakla kalmıyor, etkisini hala ‘bugün’ yaşanmışçasına canlı olarak sürdürüyor. EMDR, bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Terapi sırasında, beynin sağ ve sol yarımküreleri uyarılarak, zamanında yapamadığı işlemin yapılmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması ile mümkün olur. Kişi artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla görür.

EMDR ile Hangi Sorunlar Tedavi Edilir?
Herkesin geçmişinde büyüklü küçüklü travma yaşantıları vardır. Deprem, taciz, tecavüz gibi bir defada olan büyük travmalar olabileceği gibi çok göze çarpmayan ama süreklilik sergilediği için kişiyi ilerideki yaşantısında olumsuz etkileyebilecek olan küçük ve orta büyüklükte travmalar da vardır. Çoğu psikolojik problemin temelinde bu travmatik yaşantıların etkileri bulunmaktadır. EMDR terapisi başta travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, panik ataklar, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, kayıp ve yas, kişilik bozukluları ve özgüven sorunları olmak üzere birçok problemin tedavisinde kullanılmaktadır.

EMDR Tedavisi Kaç Seansta Tamamlanır?

EMDR tek başına kullanıldığında kısa süreli bir terapi türüdür. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, eşlik eden başka psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal destek sistemleri belirler. Bu terapide sorunlar bazen bir seansta çözülebilmesine rağmen önerilen 3 seansta duygu ve düşüncelerin işlenmesidir. Bazen karmaşık travmalarda 8-10 seans boyunca devam edebilir.

EMDR Terapisi Etkin Bir Yöntem Midir?

EMDR terapisi tüm dünyada kabul gören ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Dünya üzerinde EMDR’nin etkinliğini kabul eden uluslararası sağlık kuruluşlarından en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO, World Health Organization)
  • Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
  • Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, American Psychiatric Association)
  • Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
  • Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
  • Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)
  • Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
ADANA EMDR TERAPİSİ İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ…