Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Yaşamda pek çok kimse zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe, kaygı ve takıntılara kapılabilir. Çoğu kez günlük yaşam içerisinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilmekteyiz. Hatta yaşamımıza etkisi olmadan çözüme ulaştırabiliriz.

Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda ortada bir sorun vardır diye düşünebilirsiniz. Bu sorunu OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) adı verilen bir hastalıkla açıklıyoruz. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur.

Takıntılı düşüncelere sahip bireyler, düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesinden ötürü genellikle rahatlamak amacıyla belli ritüeller de bulunurlar. Bunlar da kontrol edilemez sürekli tekrar eden davranışları işaret etmektedir.

Akıldan geçen düşünceler o kadar çok benimsenmiştir ki kişi tarafından, bu düşüncelerin ürettiği kaygı, gerginlik gibi duyguların üstesinden gelmek için ritüeller veya rutinlerin yapılması zorunlu hale gelmiştir adeta. Tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla yaptığı davranış artar da artar ve artık bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir.

Birey takıntıları görmezden gelmeye ya da kendince durdurmaya çalışsa da engelleyemediği bu durum karşısında çaresiz olduğunuz gördükçe, durduramadıkça endişeleri artar. Hatta davranışın dozunu artırır ve kendisini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir çoktan. 
Son yıllarda toplum içinde görülme oranı artış gösteren obsesif kompulsif  bozukluk rahatsızlığı her 100 kişiden 2-3 ünde görüldüğü saptanmıştır. Genel olarak ergenlik dönemini ve 20-30 lu yaşları kapsayan hastalık çocukluk dönemi de dahil her yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sık görülen obsesif bozukluk erkeklerde genellikle erken yaşlarda görülür.
En sık görülen Obsesyon ve Kompülsiyonlar şunlardır;
 • Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma
 • Başkasına zarar vermekten korkma
 • Hata yapmaktan korkma
 • Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma
 • Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma
 • Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı
 • Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı
 • Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama
 • El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme
 • Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme
 • Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma
 • Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme
 • Belirli bir sıraya göre yemek yeme
 • Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma
 • Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama
 • İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
 • Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme
Obsesif Kompulsif Bozukluğa neyin ya da nelerin neden olduğu tam olarak anlaşılmamış olsa da, araştırmalar biyolojik ve çevresel faktörlerin OKB ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.
Tedavi olarak 2 çeşit tedavi bulunmaktadır. Bunlar İlaç tedavisi ve Bilişsel Davranış Terapisidir.

İLAÇ TEDAVİSİ: antidepresanlar ve hastaların beyindeki serotonin seviyelerini artırmaya yönelik ilaçlar kullanılır.

BİLİŞSEL DAVRANIŞ TERAPİ: Bilişsel davranış terapisinin hedefi, obsesif-kompülsif bozukluğu olanların ritüellerini gerçekleştirmeden korkularıyla yüz yüze gelmelerini ve anksiyetenin azaltılmasını sağlamaktır. Bu terapi obsesif-kompülsif bozukluğu olanlarda sıkça görülen abartılmış veya felaketler içeren düşünceleri azaltmaya da odaklanılır.
Eğer ki yukarıda bahsedilen konularda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız ve erken tedavi her zaman önemli. Rahatsızlığınız ilerlemeden, yaşamınızda kendinize ve diğer bireylere daha fazla sıkıntı yaşatmamak açısından tedavi için ilk adımı atın ve bizi arayarak randevunuzu oluşturunuz.

UZMAN PSİKOLOG HAVVA BETÜL ÖZOĞUL

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN


  0544 204 61 82 ve 0322 234 9 234