Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

Grupla Psikolojik Danışmalarımız

Grupla Psikolojik Danışmalarımız

Grupla Psikolojik Danışmalarımız

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMALARIMIZ

Grupla Psikolojik Danışmalarımız, kişisel, sosyal, eğitsel veya mesleki bir konuda, kişilere bilgi ve beceri kazandırarak kişilerin o konuda psikolojik sorunlarla karşılaşmalarını önlemek amacıyla oluşturulan gruplardır. Psikoeğitim gruplarının oluşturulması ve işleyişi, temelde grupla psikolojik danışmadaki gibidir; ancak, psikoeğitim grupları (oturumlarının içeriği, süreci ve grupla ilgili diğer özellikler) baştan yapılandırılmış gruplardır

KENDİNİ TANIMA

6 kişilik bir grup ile 6 seanstan oluşan çalışmadır. Bu çalışmaya katılan birey, altı oturumun sonunda “İlgi ve yeteneklerinin farkında olan, sahip olduğu potansiyeli en üst boyutta açığa çıkarmak için doğru karalar verebilme ve verdiği karaların sorumluluğunu üstlenen” bir kişi olarak ayrılacaktır. Bireyin kendini sorguladığı, bir kimlik arayışı içine girdiği, sağlıklı bir süreç yaşanmadığı zaman ise yanlış arkadaş grupları içerisinde kaybolup gittiği Ergenlik/Gençlik döneminde, bireyin kendini tanıma becerisine sahip olması hedef belirleme, doğru ve sağlıklı mesleki kararlar verebilme becerisine de önemli bir temel teşkil eder.

Grupla Psikolojik Danışmalarımız – ÖZGÜVEN

4 seanstan oluşan bu çalışma sonucunda birey, kendine güvenen, aktif, girişken, düşüncelerini özgürce korkmadan, çekinmeden söyleyen, hakkını arayan, haklı olduğu zamanlarda suskun kalmayan bununla birlikte geleceğe dönük planlar yapıp bunları başaracağına inanan, bu inancından dolayı da başarılı olmak için gerekli davranışları sergilemeye başlayan birey olarak ayrılacaktır gruptan.

 

Grupla Psikolojik Danışmalarımız – YAŞAM İLKE VE DEĞERLERİ

Toplam 5 seanstan oluşan grupla psikolojik danışma sonucunda birey, yaşam karşısında kendisine temel ilke ve değerler edinmiş, prensipleri olan, doğru ölçütler çerçevesinde davranışlarını düzenleyen biri olarak ayrılacaktır gruptan.

Grupla Psikolojik Danışmalarımız – OLUMLU DÜŞÜNME

Ergenlik dönemindeki gençler için yaşam umutsuzluklar ve karamsarlıklarla doludur. Bu dönemde yaşanılması kaçınılmaz olan duygusal gerilimler sonucunda yaşama daha olumsuz gözle bakabilmekte, farklı alternatiflerin olduğunu görmeyip, sorunların üstesinden gelememektedirler. 6 seanstan oluşan bu grupla psikolojik danışmada birey, yaşadığı zorluklarla mücadele etmeyi, farklı bakış açıları kazanarak sorunların üstesinden gelmeyi öğrenecek, pozitif yaklaşım sergilemeye başlayacaktır. Ayrıca bu çalışma bireyin okul başarısına, gelecek ile ilgili tutum ve yaklaşımına, meslek başarısına da yansıyacaktır.

 

HEDEFLER BELİRLEME

Herhangi bir hedefi olmayan, neler yapmak istediğini bilmeyen,  gelecek ile ilgili planlar yapmayan, isteksiz, motivasyonu düşük bireyler için yapılacak olan bir çalışmadır. Toplam 8 ayrı seanstan oluşan grupla psikolojik danışma sürecin sonucunda birey, gelecekle ilgili hedeflerini belirlemiş, kısa ve uzun vadeli planlarını yapmış, motivasyonu yüksek, kendine güvenen, başarılı olmak için hangi davranışları sergilemesi gerektiğini bilen bir birey olarak ayrılacaktır.

SORUMLULUK

Toplam 7 seanstan oluşan bu çalışma sonucunda birey gruptan ayrılırken; sorumluluklarının farkında, davranışlarının sonuçlarını bilen ve bunu önemseyen, mazeret, bahane belirtmeyen, kendi yanlışları için başkalarını suçlamayan, elindekinin en iyisini yapmaya çalışan, gayret eden, çalışkan, itinalı ve gayretli bir birey haline gelir.

 

SAYGI

    Birey başkalarının varlığını, düşüncelerini, önerilerini önemsemeye, değer vermeye başlar. Hep benim istediğim olsun düşüncesinden ayrılıp, bir arada uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenir. Farklı fikir ve düşünceleri yargılamak, eleştirmek yerine onları anlamaya çalışır. Toplam 7 seanstan oluşan süreçtir.

DOĞRULUK

  Evrensel bir değer olan “Doğruluk” ilkesini kendisine en önemli değerlerden biri olarak kabul eder. Doğruluğu bir erdem olarak kabul eder ve hayatına yansıtır. İlişkilerinde bunu önemser, yaşamına aktarır. Davranışlarını bu değere göre düzenlemeye başlar. 7 seanstan oluşan bir grupla psikolojik danışma sürecidir.

DÜRÜSTLÜK

    Dürüstlüğü bir erdem olarak geliştirmesi sağlanır. Dürüstlük değeri üzerine bilinç geliştirmesi, bir yaşam değeri olarak kabul etmesi, yaşamına aktarması en temel hedeftir. 6 seansın sonunda birey bunları kazanmış olarak ayrılır.

DUYARLILIK

İnsanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilme ve insanlara saygı ile yaklaşmanın bir erdem olduğunu fark edebilmesi sağlanır. Toplumsal duyarlılık konusunda bilinç geliştirme hedeflerden biridir. Yaşadığımız dünyaya, çevreye ve insana karşı, geleceğine karşı duyarlı davranmaya başlar. Toplam 6 seanstan oluşan bir süreçtir.

Grupla Psikolojik Danışmalarımız – ADALET

         Adaleti bir erdem olarak gören, yaşamda adil davranmanın önemini kavramış, bunu kendisine bir ilke olarak kabul etmiş, insanların eşit bir şekilde yaşaması gerektiğine, her insanın aynı temel haklara sahip olduğu ve buna uygun davranılması gerektiğini bilir ve bu bilgileri davranışlarına yansıtır.

GÜVENİLİRLİK

  Toplam 4 seanstan oluşan bu çalışmaya katılan birey çalışma sonunda, “Güvenilir” olmayı bir erdem olarak kabul eder. Bir ilke olarak yaşamına yön veren temel değerlerden birisi olmasını sağlar. Güvenilir olmanın toplum yaşamındaki önemini kavrar, davranışlarına yansıtmaya başlar. İlişkilerini yürütürken karşılaştığı anlaşmazlıklarda bağışlama – affetme erdemini gösterebilmeyi öğrenir.

ÇALIŞKANLIK VE BAŞARI

  Ders başarısını arttırmak ve genel anlamda yaşamda başarılı olmak için “çalışma”nın gerekliliğini kavrar. “Çalışma” ve “Başarı” kavramları arasındaki bağı fark eder bu konuda yüksek bir bilinç geliştirir. Etkili ve verimli ders çalışma alışkanlıklarını kazanarak ders başarısını arttırmaya çalışır. Doğru çalışma yöntemlerini öğrenerek, ders çalışma alışkanlığını zorlanmadan kazanmış olur. Çalışma davranışı ile ilgili tutum ve davranışları okul başarısına ve genel anlamda yaşam başarısına olumlu yansıyacaktır.

DUYGUSAL ZEKA

   Duygusal zeka, duyguları kontrol edebilme, sağlıklı ve uyumlu sosyal ilişkiler kurabilme ve mutlu yaşam sürebilme için kazanılması gereken bütün yetenekleri içeren bir ifadedir. Bu çalışmaya katılan birey, duygusal farkındalık kazanacak, duygularını tanıyıp fark edecek, duygularını ifade edebilecek, duygularını kontrol edebilecek ve empati yeteneği gelişecektir. Seanların sonunda bireyin kişisel ve sosyal becerileri artacaktır. Bu durum da hem okul başarısına yansıyacak hem de güçlü anlamlı ilişkiler kurmasına yol açacaktır. Duygusal zekası güçlü bir birey genel yaşam doyumuna ulaşacaktır. Bu çalışma toplam 8 seanstan oluşmaktadır ancak bireyin ihtiyaç düzeyine ve süreçte kat ettiği yola göre seans sayısı artırabilmektedir.

ARKADAŞ EDİNME

    Ergenlik çağındaki bir genç için arkadaş her şeydir. Bu dönemde birey, bir grup tarafından kabul edilmek ister. Yakın, anlamlı ilişkiler, iç dünyasında yaşadığı korkularını, heyecanlarını, kaygılarını, çılgınlıklarını paylaşacağı bir dost ister. Sağlıklı ilişkiler kuramayan genç, kendini aşağılamaya, suçlamaya başlar. Kendini değersiz görür, olumsuz bir benlik algısı oluşturur. Bu algısı bütün hayatı boyunca onu takip ederek yaşamını olumsuz etkiler. Okulda, işte, ilişkilerinde başarılı olamaz. Çoğu zaman kendi içine kapanır ya da öfke nöbetleriyle hırçınlaşır, şiddet eğilimi ortaya çıkar. Basit gibi gözüken arkadaş sorunu, bireyin kimlik gelişiminde oldukça önemlidir.

         Toplam 14 seanslık bir çalışmadır. Ancak birey ihtiyaçlarına uygun 8 seansa katılarak, eksikliğini yaşadığı sosyal becerileri öğrenecek, arkadaş edinme becerilerini hayatına aktaracak, bir arkadaşlık ilişkisini sağlıklı bir şekilde devam ettirmeyi öğrenecektir. Kendisi ve başkalarıyla barışık bir şekilde yaşamaya başlayacaktır.

Grupla Psikolojik Danışmalarımız – ÇATIŞMA ÇÖZME

  Ergenlik döneminde genç karşılaştığı sorunlara orantısız tepkiler verir. Örneğin, çok içine kapanabilir ya da aşırı bir tepki vererek sorunun daha da büyümesine, daha fazla zarar vermesine yol açabilir. Bu dönemde yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek, gencin bu beceriyi kazanabilmesi hem kişilik gelişimi açısından hem de gelecekteki yaşantıları bakımından oldukça önemlidir. 8 seanstan oluşan bu çalışma sonucunda birey, karşılaştığı olumsuz durumlara karşı doğru, pozitif yöntemleri kullanarak bu kriz anlarını bir gelişim basamağına dönüştürecektir. Sorunlar büyümeden, eve gelmeden çözülmüş olacaktır.

 

İLETİŞİM

   Ergenlik dönemindeki bir gençle yaşanan en büyük sorunlardan biri sağlıklı bir iletişimin kurulamamasıdır. Genç içinde bulunduğu bu dönemde gel-git’ler yaşar ve bütün bu karmaşanın ortasında doğru becerileri sergileyemeyerek bazen hırçın, öfkeli, bazen içine kapanık, bazen şiddet içeren davranışlarla kendini ifade eder. bu çok tehlikeli bir durumdur çünkü kendini ifade etme şansı bulamayan gencin marjinal davranışlarda bulunma eğilimi oldukça yüksektir. Bu süreçte gence doğru iletişim teknikleri öğretilerek, duygu ve düşüncelerini normal şekilde ifade etmesi sağlanmalıdır.

8 seanstan oluşan bu çalışmaya katılacak olan genç, en doğru iletişim yöntemlerini öğrenerek kendisini ifade etme şansı bulacaktır. Ergenlik döneminde yaşayacağı sorunları en aza indirmek için oldukça önemli bir süreç yaşayacak ve çalışmanın sonucunda hem kendisi hem de siz değerli anne ve babalar daha sağlıklı bir iletişim ortamı yakalayacaksınız.  

        

KARİYER PLANLAMA

  12 seansın sonunda bu çalışmaya katılan birey, geleceğe dair planlar yapmanın önemini kavrar, vereceği mesleki kararların gelecekteki yaşamı üzerindeki olası etkilerini bilir ve mesleki seçim konusunda daha bilinçli hareket etmeye başlar. Kendi ilgi ve yeteneklerine en uygun mesleği seçip başarılı olabilmek için, kendini daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye başlar, seçebileceği mesleklere ilişkin bilgi düzeyini artırarak en doğru kararı verebileceği bir aşamaya gelir.

SINAV KAYGISI

  “Çok çalışmıştım ama sınavda hepsini unuttum.” “Çocuğumun dersleri çok iyi ama sınavda yapamıyor.” “Sınav anında her şeyi karıştırıyorum.” vb. bütün ifadelerin sebebi “SINAV KAYGISI” dır. Sınav kaygısı başarıya giden yolda pek çok öğrencinin önündeki en büyük engellerden biridir. Sınav anında yaşanan kaygı, bütün çalışmaları çöpe atmak, verilen emeğin boşa gitmesi demektir. Kaygı yaşayan öğrenci dikkatini toparlayamaz, kendini veremez ve aklındaki bütün bilgileri karıştırarak paniğe kapılır. Sonuç, başarısız olunmuş bir sınav, hayal kırıklığı, duygusal yıpranma, ekonomik yıpranma vs. Sınav kaygısı öğrenme psikolojisi içerisindeki en önemli konulardan biridir.

         Toplam 8 seanstan oluşan “Sınav Kaygısı” programı sonucunda çocuğunuz, bütün olumsuz düşünce biçimlerini kıracak, duygu durumuna ilişkin farkındalığını artırarak, şu an yaşadığı sınav kaygısını kontrol altına alacaktır. Sınav anında en üst performansı sergileyecek ve bütün bir yıl boyunca yaptığı çalışmaların karşılığını alacaktır. Sadece 8 seans sonunda bu sorunu yenmiş olacaktır. Daha önceki grup çalışmalarında elde ettiğimiz sonuçlar bunu kesin bir şekilde desteklemektedirler.

 

 Uzman Psikolog, Psikolojik Danışmanda ve Aile Danışmanlarından Randevu Almak İçin

0544 204 61 82 ve 0322 234 9 234

Kurumumuz Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına Bağlı
Özel Aile Danışma Merkezidir.