Telefon: 0544 204 61 82
e-mail: adanaterapi01@gmail.com

d2 Dikkat Testi Değerlendirmesi

d2 dikkat testi değerlendirmesi

d2 Dikkat Testi Değerlendirmesi

d2 Dikkat Testi:

 d2 Dikkat Testi Değerlendirmesi, Brickenkamp tarafından 1962’de geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli revizyonlardan geçirilmiştir. Testin amacı sürekli dikkat ve görsel tarama yeteneğini değerlendirmektir (Spreen ve Strauss, 1998). d2 Testi, seçici dikkat ve zihinsel konsantrasyonun bir ölçümüdür. Testin el kitabında “dikkat ve konsantrasyon” yapısı, perfor-mans yönelimli, sürekli ve bir uyaranı seçmeye odaklanma olarak kullanılmıştır (Brickenkamp ve Zillmer, 1998). d2 Dikkat Testi Değerlendirmesi, ilk olarak sürücüleri ayırt etmek için geliştirilmiş olmasına rağmen şu anda farklı  alanlarda (psikofarmakoloji, eğitim,klinik, endüstri, spor psikolojisi gibi) dikkati değerlendirmek için kullanılmaktadır (Brickenkamp ve Zillmer, 1998; Oswald ve Hagen, 1997).

 Testin ön sayfasında deneğin kişisel bilgileri ve performans sonuçlarının kaydedileceği bölüm ve bir alıştırma satırı yer almaktadır. Arka sayfada standart test formu bulunmaktadır. Test sayfası, her birinde 47 işaretli harf bulunan 14 satırdan oluşmaktadır. Her satırda bir, iki, üç ve dört küçük işareti olan “p” ve ”d” harflerinden oluşan 16 farklı harf bulunmaktadır (Şekil 2). Test sırasında denek, ilgili olmayan diğer harfleri görmezden gelerek iki işareti olan “d” harflerini bulmak ve üzerini çizmek için satırları taramak zorundadır. Her satır için deneğe 20 saniye süre verilir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir (Brickenkamp ve Zillmer, 1998; Spreen ve Strauss, 1998). Şekil 2. d2 Testi’nde bulunan harf örnekleri. d2 Testi’nden elde edilen puanlar ve anlamları aşağıda verilmiştir (Brickenkamp ve Zillmer, 1998; Spreen ve Strauss, 1998):

 İşlenen Toplam Madde Sayısı (TM): Hem ilgili hem de ilgili olmayan, işlenen tüm maddelere ilişkin performansın niceliksel ölçümüdür.

Toplam Hata (H): İşaretlenmemiş (H1) ve yanlış işaretlenmiş harfleri (H2) kapsar.

Hata Yüzdesi (%H): Performansın niteliksel yönünü ölçen bir değişkendir. İşlem gören tüm maddeler içinde yapılan hata oranını temsil eder. Hata oranı azaldıkça, deneğin doğruluğu, işin niteliği ve dikkatlilik derecesi artar.

Toplam Madde – Hata (TM-H): Taranan toplam madde sayısı eksi hata puanlarıdır. TM–H, bir Toplam Performans puanıdır. TM–H, normal dağılım gösterir, yüksek düzeyde güvenilirdir ve performansın doğruluğu ve hızı arasındaki ilişkinin ölçümünü verir. Bununla birlikte TM–H, performansın nicel yanına daha fazla, nitel yanına daha az ağırlık verir.

Olağandışı durumlarda, nicel ve nitel puanlar (toplam puan ve hata yüzdesi) aşırı derecede yüksek olduğunda TM–H, toplam performansı fazla göstermeye eğilimlidir. Hata puanları dikkate alınarak ya da alternatif olarak son zamanlarda konsantrasyon performansı puanının incelenmesiyle aşırı tahminlerden kaçınılabilir.

Konsantrasyon Performansı (KP):

Doğru olarak işaretlenen ilgili madde sayısından, H2’nin çıkarılması ile elde edilir. TM–H’e zıt olarak KP, ayırt etmeksizin tüm harfleri işaretleme ya da rastgele test bölümlerini atlama gibi eğilimlerle bozulmaz. Performansın doğruluğu ve hızın koordinasyonuna ilişkin mükemmel bir indekstir.

Dalgalanma Oranı (DO): İşlem gören maksimum madde sayısının bulunduğu sıra ile minimum madde sayısının bulunduğu sıra arasındaki farktır. Testin az güvenilir ölçümlerinden biridir. Aşırı yüksek düzeydeki DO puanları, çalışma hızındaki tutarsızlığı verebilir ve belki de motivasyon düşüklüğü ile ilişkilidir. Brickenkamp (1966), 

BU TESTİN PROFESYONELLERCE UYGULANMASINI ISTIYORSANIZ;
RANDEVU ALINIZ; 0544 204 61 82 ve 0322 234 9 234